Meer dierenwelzijn!

GroenLinks Capelle vindt dat het college een volgende stap moet zetten voor het dierenwelzijn. Vooral moet het college meer voorlichting geven en het beheer van het groen moet anders.

Uit de tussentijdse evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid blijkt dat het college de laatste jaren stappen heeft gezet op het gebied van dierenwelzijn. Er is voorlichting gegeven en er is meer aandacht voor stadsvogels en bijen. Toch vindt GroenLinks dat het college meer moet doen om het dierenwelzijnsbeleid dat op papier staat uit te voeren. Irja Verweijen van GroenLinks: "het voornaamste vinden we dat het college alle informatie over dierenwelzijn overzichtelijk op de website van de gemeente zet. Er staat best wel wat op de site, maar dat is verspreid. Je kunt heel veel meer bereiken wanneer er een plek op de site is waar alle informatie is gebundeld. Verder vindt GroenLinks het heel goed dat het college meer aandacht heeft voor vogels en bijen in het openbaar groen. Maar het is toch nog wel veel aandacht op papier en daar hebben de dieren niet zoveel aan. Bovendien, er leven niet alleen vogels en bijen in Capelle. Denk aan padden, vissen. Die moeten net zo goed meetellen. We vinden dat het college voor al deze dieren het groen anders moet gaan beheren. Heel belangrijk is dat het maaisel niet meer blijft liggen. Wanneer bijvoorbeeld voor bijen kruiden zaait, maar vervolgens na het maaien het maaisel laat liggen, dan verdwijnen die planten weer. De gemeente moet of het maaisel afvoeren of bijvoorbeeld in het Schollebos de schapen weer terug laten komen."

GroenLinks doet ook nog een oproep aan het college: geef het goede voorbeeld en maak het bedrijfsrestaurant van de gemeente 100% biologisch en diervriendelijk!