Standpunten

Iedereen kan meedoen en vooruit komen

Het is voor GroenLinks belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in Capelle en mee kan doen in de Capelse samenleving. GroenLinks wil ook dat Capelle een veilige stad is, waar we samen voor zorgen. Ook in de wereld moet iedereen kunnen meedoen: Capelle draagt hieraan zijn steentje bij. Verder vindt GroenLinks dat mensen vooruit moeten kunnen komen op de sociale ladder. Dit geldt voor wonen, onderwijs, werken en recreatie. De stappen op de ladder moeten niet te groot zijn. Mensen onderaan de ladder krijgen een uitgestoken hand om vooruit te komen.Voor GroenLinks is ook voor de ontwikkeling van wijken uitgangspunt dat mensen vooruit kunnen komen. GroenLinks vindt een goede samenleving belangrijker dan de omvang van de bevolking.

Capelle is en blijft een groene woonstad

Het groen is de sterkste troef van Capelle. GroenLinks wil Capelle als groene stad versterken door het groen met elkaar te verbinden en buurtbomen in elke buurt. Een groene stad, betekent ook een stad met een gezonde leefomgeving: GroenLinks wil dat Capelle bijdraagt aan het verbeteren van het milieu en het verminderen van de klimaatverandering.

Milieu

GroenLinks is voor een duurzaam gezond milieu. De klimaatakkoorden van Parijs 2015 moeten minimaal in 2050 behaald worden. De huidige duurzaamheidsagenda van de gemeente Capelle biedt daarop geen uitzicht.

Capelle heeft een bestuur dat open staat voor de burgers

GroenLinks wil een gemeentebestuur dat zich niet alleen richt op dienstverlening en behoorlijk bestuur, maar ook open staat voor burgers en samenwerkt met andere (gemeente)besturen.