Ondanks hogere rijksbijdragen uit het gemeentefonds en te verwachten extra geld voor klimaatbeleid blijft de gemeente doof voor concrete maatregelen voor het isoleren van woningen en behoud van biodiversiteit. Dit betekent de komende jaren een onnodig hoge gasrekening voor veel Capellenaren en verlies van bijen en vogels door het sobere onderhoud van het groen in de woonbuurten. De bezuiniging daarop uit 2013 blijft bestaan, terwijl er nu sprake is van een overschot op een solide begroting voor de komende jaren. Nieuw beleid wordt doorgeschoven na de verkiezingen. Hopelijk zit er dan een wijzer college.