Naast aanpak van de grote veroorzakers bij industrie, transport en eenzijdige landbouw kunnen ook gewone burgers hun bijdrage leveren aan oplossingen. De gemeente dient dan wel het voortouw te nemen in eigen handelen en ondersteuning en voorlichting over een effectieve aanpak. Alleen wat subsidie voor een energiezuinige douchekop of vergroening van de tuin zet te weinig zoden aan de dijk. Ondanks subsidie zijn er de afgelopen jaren meer tuinen betegeld dan vergroend. Door een combinatie van voorlichtingscampagnes en het goede voorbeeld van de gemeente kan veel meer bereikt worden.

Zo wordt het hoog tijd dat de bezuiniging op het maaibeleid van openbaar groen wordt teruggedraaid. Een bijvriendelijk maaibeleid leidt tot veel meer bloemen – voedsel voor bijen – en minder onkruid en verhoogt daarmee zowel de biodiversiteit - zo nodig voor vogels – als de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Het goede voorbeeld in combinatie met voorlichtingscampagnes en de inzet van vrijwilligers per buurt kan veel mensen enthousiast maken om ook hun tuin te vergroenen.

Het stoppen met het ophalen van plastic- en blikafval heeft het afvalbewustzijn geen goed gedaan. Doordat het meeste nu weer bij het restafval mag worden gegooid verdwijnt ook de aandacht voor de scheiding van andere kleine voorwerpen met waardevolle materialen zoals afgedankte telefoons, afstandsbediening en spaarlampen, waarvoor bij de winkelcentra speciale inzamelstations staan. Dit verdwijnt nu grotendeels naar het restafval en wordt er door de nascheiding niet meer uitgehaald. De hoeveelheid restafval blijft met 187 kg per persoon per jaar op een veel te hoog niveau steken, waarmee Capelle tot de achterhoede van de gemeenten behoort. Met goede voorlichtingscampagnes en gescheiden inzamelen kunnen veel betere resultaten worden behaald, maar dit gemeentebestuur wil dat niet doen.

Ook de warmtetransitie blijft ver achter bij de doelen van het akkoord van Parijs. In Capelle moeten nog heel veel woningen goed geïsoleerd worden. De vrijwilligers van het Energiecollectief Capelle (ECC) doen uitstekend werk, maar door het ontbreken van een door het gemeentebestuur gevoerde campagne per buurt worden te weinig eigenaren bereikt, waardoor de landelijke doelen voor 2030 niet gehaald worden. Dat zou wel moeten omdat dan de grootschalige aansluiting op het warmtenet zou moeten starten. Wie niet op tijd geïsoleerd is betaalt teveel voor zijn warmte. Investeringen in isolatie zijn zeer rendabel met weinig risico. Besteding van de Enecogelden aan dit transitieproces of aan meer en mooiere fietspaden ook. En dat is dan ook weer goed voor de gezondheid.